a a a a a
SON NƏŞR

Rusnasiri, şairi, neoromantizm cərəyanının nümayəndəsi Aleksandr Qrin 1906-cı ildən çap olunmağa başlamış və ümumilikdə 400-dən çox əsəri işıq üzü görmüşdür. Bir çox əsərlərindəki, o cümlədən "Dalğalarlaqaçan" romanı "Al yelkənlər" əfsanə povestindəki hadisələr yazıçının özünün uydurduğu, sonralar tənqidçilər tərəfindən "Qrinlandiya" adlandırılan ölkədə cərəyan edir.

A. Qrin, ilk növbədə, romantikdir, "arzular cəngavəridir". Eyni zamanda həm real aləmdə, həm də arzular aləmində yaşayan A. Qrin sanki bu iki aləm arasında körpü yaradır. "Al yelkənlər" əsərində müəllif insanları başqaları üçün möcüzə yaratmağa çağırır.ARTIQ SATIŞDA

Əslən hindli olan yezuit rahibi – məşhur yazıçı, ilahiyyatçı və filosof Entoni de Mellonun mənəviyyat haqqında kitabları bütün dünyada məşhurdur. Bu kitabda bir çox ölkələrə, mədəniyyətlərə və dinlərə aid olan kiçik hekayələr, daha doğrusu, əhvalatlar toplanıb. Onlar bəşəriyyətin danılmaz mənəvi irsini – populyar yumorunu əks etdirir. Bəziləri mənəvi yüksəlişə yalnız çox ciddi, asketik olmaqla çata biləcəklərini düşünürlər. Kitabında müxtəlif xalqların pritçalarını və lətifələrini (özü yaratdıqları da daxil olmaqla) toplamış Mello bunu asanlıqla təkzib edir.

 

ARTIQ SATIŞDA

Əslən hindli olan yezuit rahibi – məşhur yazıçı, ilahiyyatçı və filosof Entoni de Mellonun kitabları dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir oxucu üçün yaxın və anlaşıqlıdır. Bu kitabda Mello dünya xalqlarının pritçalarını, xristianlıq, buddizm, induizm təlimlərini, eləcə də lətifələri, Molla Nəsrəddin haqqında hekayələri və s. sintez etmişdir. Oxuculara Ustadın adından təqdim olunan hekayələrdə danışan bir adam deyil. Bu həm hindli quru, həm dzen rahibi, həm daoslu müdrik, həm yəhudi ravvini, həm xristian keşişi, həm sufi mütəfəkkiridir. Ustad İsanın mövludundan çox qabaq da, eramızın XXI əsrində də yaşaya bilərdi. Onun müdrikliyi eyni dərəcədə Qərbə də, Şərqə də aiddir.TEZLİKLƏ SATIŞDA

Sufizm insanın ruh dünyasını kamilləşdirir. O, maddi dünyanın təsirini zəiflədir və şəxsin Allaha təmənnasız, sadiq xidmətinə rəvac verir. Sufinin Haqqa gedən Yolu Ustada (mürşid) itaətdən və onun göstərişlərinə əməl etməkdən keçir. Hərçənd Yola müstəqil də çıxmaq olar. 

Oxucuya təqdim olunmuş "Sufi hekayətləri"ndə Cəlaləddin Rumi, Fəridəddin Əttar, Əhməd Yasəvi, Bəhaəddin Nəqşbəndi, Bəyazid Bistami, Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi, İrdis Şahkimi böyük ustadların və digərlərinin fikirləri yer alıb.


TEZLİKLƏ SATIŞDA

Entoni de Mellonun “Bir dəqiqə axmaqlıq” kitabını yaşından və dünyagörüşündən asılı olmayaraq hər kəs oxuya bilər. Kimi burada toplanmış  əla lətifələrdən zövq alacaq, kimi isə ürəkdən gülməklə yanaşı, fikrə gedəcək, özü üçün bir çox həqiqətləri açacaq. Kitabdakı bəzi pritçalar oxucuya çətin anlaşılan, dolaşıq, hətta absurd gələ bilər. Lakin onlardan da ibrət almaq, faydalı bir nəticə çıxarmaq mümkündür.

Abunə ol

Saytımızdakı son yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün e-mailiniz daxil edin

Email-inizdə səhvlik var...
Abunə ol

404 Səhv

Axtardığınz səhifə tapılmadı!!!

Ekitabxana

Bos yer saxlamisiz...
*Adinizi daxil edin
*Soyadinizi daxil edin
*Emailnizde sehvlik var
*Metni daxil edin
Layihələrimiz
Ayın kitabı