a a a a a
SON NƏŞRİMİZ

Böyük qırğız yazıçısı Çingiz Torekuloviç Aytmatov (1928–2008) təkcə sovet məkanında deyil, dünya miqyasında da tanınan və sevilən ədiblərdəndir. İlk əsərini 1952-ci ildə dövri mətbuatda çap etdirmiş, 1956-cı ildə isə ona dünya şöhrəti qazandıran "Cəmilə" povesti işıq üzü görmüşdür. Bundan başqa, yazıçının “Əsrə bərabər gün”, “Əlvida, Gülsarı”, “Çingizxana küsən bulud”, “İlk müəllim”, “Dağlar düşəndə”, “Ağ gəmi” adlı roman və povestləri, eləcə də bir çox hekayələri oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. 

Əsərləri dəfələrlə ekranlaşdırılıb.


TEZLİKLƏ SATIŞDA

Elmi fantastikanın və mistifikasiyanın banisi sayılan ABŞ yazıçısı, şair və ədəbi tənqidçisi Edqar Allan Po (1809-1849) həmçinin Amerika ədəbiyyatında romantizm hərəkatının liderlərindən biri olub. Qısa oçerklər, detektiv və kriminalojifantastik janrlarda hekayələr yazan ilk Amerika yazıçılarından biri kimi qəbul olunur. Belə zəngin ədəbi irsə malik olan yazıçı bu nailiyyətlərə 40 illik qısa ömrü çərçivəsində nail olmuşdur. Ədibin “Quzğun”, “Ərəfə”, “Anabel Li” kimi irihəcmli şeirləri, “Qara pişik”, “Diri-diri basdırılma”, “Xanım Ligeya”, “Morq küçəsində qətl”, “Mumiya ilə söhbət”, “Qeyri-adi mələk”, “Şüşədən ta­pılmış əlyazma” və bu kimi kriminal və mistik mövzulu nəfəskəsən hekayələri bu günə kimi dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutmaqla yanaşı, həm də bu mövzunu davam etdirən ardıcıllar ordusu yaratmışdır.      

 
ARTIQ SATIŞDA

“Qızıl açar və ya Buratinonun sərgüzəştləri”ni A.Tolstoy Karlo Kollodinin “Pinokkionun sərgüzəştləri. Taxta kukla haqda əhvalat” nağılının motivləri əsasında yazmışdır. Əvvəlcə italyan nağılının süjetini eynilə nəql edən yazıçı sonradan öz, orijinal ideyalarına üstünlük vermiş və köhnə kətan üzərində çəkilmiş ocaq və Qızıl açar haqda rəvayət yaratmışdır. A.Tolstoy özü bu barədə belə yazırdı: “Əvvəlcə sadəcə rus dilində Kollodinin məzmununu yazmaq istəyirdim. Ancaq sonra bu fikirdən daşındım, çünki olduqca darıxdırıcı və quru alınır. İndi isə həmin mövzunu öz bildiyim kimi işləyirəm”.

ARTIQ SATIŞDA

“Dorian Qreyin portreti” Oskar Uayldın dərc edilmiş yeganə romanıdır. İlk dəfə 1890-cı ilin iyul ayında “Lippinkottun aylıq jurnalı”nda (Lippincott's Monthly Magazine) çap olunmuşdur. Əsər sonralar estetizmin manifestinə çevrilmiş xüsusi müqəddimə və altı yeni fəsil əlavə olunaraq 1891-ci ilin aprel ayında ayrıca kitab şəklində nəşr edilmişdir. 

 

TEZLİKLƏ SATIŞDA

Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910) dünya şöhrətli rus yazıçısı, təkcə "Hərb və sülh", "Anna Karenina" əsərləri ilə dünya ədəbiyyatında roman janrının ən görkəmli nümunələrini yaratmışdır. Tolstoy eyni zamanda  publisistikası və fəlsəfi fikirləri ilə də öz sözünü demişdir. Əxlaqi-mənəvi dünyagörüşünü əks etdirən "Allahın səltənəti qəlbimizdədir" əsəri XX əsrin Mahatma Qandi və Martin Lüter Kinq kimi  dahi şəxsiyyətlərinə ciddi təsir göstərmişdir. Yaradıcılığında islam dini böyük yer tutur.
 

404 Səhv

Axtardığınz səhifə tapılmadı!!!

Haqqimizda
Ekitabxana

Bos yer saxlamisiz...
*Adinizi daxil edin
*Soyadinizi daxil edin
*Emailnizde sehvlik var
*Metni daxil edin
Layihələrimiz
Ayın kitabı
Sosial Şəbəkələr