a a a a a
TEZLİKLƏ SATIŞDA

Əslən yəhudi olan ABŞ alimi və yazıçısı Ayzek Azimov 1920-ci ildə Rusi­yanın Mogilyov quberniyasında (indiki Smolensk vilayəti) anadan olmuşdur. 3 yaşında ikən valideynləri onu özləri ilə ABŞ-a aparmış və Ayzek burada təhsil almış, Kolumbiya universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdi. Sonradan biokimya sahəsində ixtisaslaşan alim Boston universitetinin professoru kimi çalışmışdır. Lakin A.Azimovun elmi yaradıcılığı yalnız təbiət elmləri ilə məhdudlaşmırdı. O, astronomiyadan tutmuş ədəbiyyatşünaslı­ğa qədər bir çox elmi və elmi-kütləvi əsərlərin müəllifidir. Yüksək erudisiya və dərin elmi təfəkkür alim-yazıçının elmi-fantastik əsərlərində də özünü göstərir. Təsadüfi deyil ki, ədəbiyyatşünaslar onu XX əsrin “Böyük yazıçı-fantast üçlüyünə” (Artur Klark və Robert Xaynlaynla yanaşı) aid edirlər. 

ARTIQ SATIŞDA

Elmi fantastikanın və mistifikasiyanın banisi sayılan ABŞ yazıçısı, şair və ədəbi tənqidçisi Edqar Allan Po (1809-1849) həmçinin Amerika ədəbiyyatında romantizm hərəkatının liderlərindən biri olub. Qısa oçerklər, detektiv və kriminalojifantastik janrlarda hekayələr yazan ilk Amerika yazıçılarından biri kimi qəbul olunur. Belə zəngin ədəbi irsə malik olan yazıçı bu nailiyyətlərə 40 illik qısa ömrü çərçivəsində nail olmuşdur. Ədibin “Quzğun”, “Ərəfə”, “Anabel Li” kimi irihəcmli şeirləri, “Qara pişik”, “Diri-diri basdırılma”, “Xanım Ligeya”, “Morq küçəsində qətl”, “Mumiya ilə söhbət”, “Qeyri-adi mələk”, “Şüşədən ta­pılmış əlyazma” və bu kimi kriminal və mistik mövzulu nəfəskəsən hekayələri bu günə kimi dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutmaqla yanaşı, həm də bu mövzunu davam etdirən ardıcıllar ordusu yaratmışdır.      

 
ARTIQ SATIŞDA

İngilis yazıçısı, dramaturqu, hekayə və esse müəllifi Meri Şelli Londonda anadan olmuşdur. Onun atası tanınmış publisist və yazıçı Uilyam Qodvin, anası isə yazıçı Meri Qodvin idi. 16 yaşı olanda Meri şair Persi Şelliyə aşiq olur və sonradan ona ərə gedir.

“Frankenşteyn və ya müasir Prometey” əsərinin yazılmasında məşhur şair lord Bayronun rolu olub. 1816-cı ilin yayında Meri ilə Persi Bayronla birlikdə Cenevrədə istirahət edirdilər. Hər axşam buxarının ətrafına yığışaraq ruhlar və kabuslar haqda hekayələr oxuyurdular. Bayron da hamıya buna bənzər hekayə yazmağı təklif edir. Tezliklə Merinin yuxusuna Frankenşteyn haqda əsərin ideyası girir. Əvvəlcə novella kimi nəzərdə tutulan əsər böyüyüb romana çevrilir və 1818-ci ildə nəşr edilir. Sonralar Meri Şelli həmin yayı xatırlayaraq yazırdı: “Bu mənim uşaqlıqdan həyata addımladığım dövr idi”.

TEZLİKLƏ SATIŞDA

İsmayıl Şıxlının (1919-1995) romanlarının şöhrəti bəzən bir məsələni unutdurur. O, həm də mahir hekayə ustası idi. İri əsərləri ilə bərabər onun hekayələrində də mənəvi-əxlaqi dəyərlər öz əksini tapırdı. "Məni itirməyin", "Köynək", "Namus qaçağı", "Namərd gülləsi", "Qızıl ilan" və başqa hekayələri mövzu və məramına görə romanları ilə bir yolda inamla addımlayan nümunələrdi. İsmayıl Şıxlının hansı əsərini oxusan, gözlərinin qarşısında böyük bir mənzərə açılır, lövhələr yaranır.

İsmayıl Şıxlının "Əfsanələr və rəvayətlər" silsiləsindən hekayələri də var. O, xalq arasında yayılmış əfsanə və rəvayətləri mövzu kimi seçmiş, bu mövzulara yeni nəfəs vermiş, poetik, oxunaqlı bir formaya salmış, Azərbaycan dilinin, eləcə də söz sənətinin imkanları baxımından işləmişdir. İsmayıl Şıxlı burada xalqdan öyrən­dik­lərini xalqın özünə qaytarmaqla həm xalqın yazdıqlarını yaşatmış, həm də özünün bədii təxəyyülünü əsl yazıçı səviyyəsində təqdim etməyi bacarmışdır. 

SON NƏŞR

Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910) dünya şöhrətli rus yazıçısı, təkcə "Hərb və sülh", "Anna Karenina" əsərləri ilə dünya ədəbiyyatında roman janrının ən görkəmli nümunələrini yaratmışdır. Tolstoy eyni zamanda  publisistikası və fəlsəfi fikirləri ilə də öz sözünü demişdir. Əxlaqi-mənəvi dünyagörüşünü əks etdirən "Allahın səltənəti qəlbimizdədir" əsəri XX əsrin Mahatma Qandi və Martin Lüter Kinq kimi  dahi şəxsiyyətlərinə ciddi təsir göstərmişdir.Yaradıcılığında islam dini böyük yer tutur.
 

404 Səhv

Axtardığınz səhifə tapılmadı!!!

Haqqimizda
Ekitabxana

Bos yer saxlamisiz...
*Adinizi daxil edin
*Soyadinizi daxil edin
*Emailnizde sehvlik var
*Metni daxil edin
Layihələrimiz
Ayın kitabı
Sosial Şəbəkələr