Qaçaq Nəbi

Kitabın kodu 2001378000003
Kitabın ölçüləri 145x200
Səhifələrin sayı 128
Qiymət 3 M

Kitab haqqında qısa məlumat

Azərbaycanda qaçaq hərəkatı təxminən 200 il əvvəl Çar Rusiyasının işğalçılıq siyasətinə və onun yerli nümayən­dələrinə, o cümlədən ağaların, bəylərin zülmünə qarşı başlayıb.
Bu hərəkatın ilk nümayəndələrindən biri Qaçaq Nəbi idi. 1854-cü ildə indiki Qubadlı rayonunun Aşağı Mollu kəndində anadan olan Nəbi cəmi 42 il yaşayıb. Ancaq o, qısa həyatına saysız-hesabsız qəhrəmanlıqlar sığışdıra bilib. Belə ki, 1875-ci ildə, cəmi 25 yaşında qaçaqlığa başlayan Nəbi son nəfəsinədək yoxsul kəndlilərin dostu olub, darda onların köməyinə çatıb.
Yerli mülkədarların zülmündən cana doyan və onlara qarşı mübarizəyə başlayan bu unudulmaz xalq qəhrəmanı ömür-gün yoldaşı Həcərlə birlikdə dağlara çəkilib, çar hökumətinin yerli nümayəndələrinə, eləcə də tamahkar xanlara, bəylərə qarşı mücadilə aparıb.
Nəbinin igidliklərlə dolu həyat yolu haqqında şifahi və yazılı ədəbiyyatımızda bir-birindən bənzərsiz nümunələr yaranıb.
Oxuculara təqdim edilən bu nəşr belə nümunələrdən biri – Qaçaq Nəbi haqqında xalq yaradıcılığının məhsulu olan və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu tərə­findən işıq üzü görən eyniadlı dastan əsasında ("Azərbaycan folkloru külliyyatı". XXVI cild. Dastanlar. XVI kitab. Bakı – 2011) çapa hazırlanıb.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available