Ezop

Kitabın kodu 9789952244632
Kitabın ölçüləri 125x175
Səhifələrin sayı 256
Qiymət 5 M

Kitab haqqında qısa məlumat

Qədim yunan təmsilçisi Ezop dünya ədəbiyyatında bu janrın ən qədim və mahir ustadı hesab edilir. Bir çox dillərdə işlənən «Ezop dili» ifadəsi – fikrin üstüörtülü çatdırılması üsulu məhz onun adı ilə bağlıdır.

Bu yarıəfsanəvi şəxsiyyət haqqında ilk məlumata Herodotda rast gəlinir. Sonralar onun haqqında antik dövrün bir çox əsərlərində söhbət açılmışdır. Ezopla bağlı ən mühüm mənbələrdən biri son antik dövrdə yaranmış və «Ezopun həyat hekayəti» adı ilə məşhur olan anonim yunan romanıdır.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available