Məsəllər, deyimlər

Rafiq İsmayılov, Qulu Məhərrəmli
Kitabın kodu 9789952243710
Kitabın ölçüləri 130x200
Səhifələrin sayı 336
Qiymət 8 M

Kitab haqqında qısa məlumat

Kitabda ana dilimizdə işlənən bir çox məsəl, deyim və idiomatik ifadələrin, geniş yayılmış çoxlu sayda frazeoloji vahidlərin etimologiyası, məna xüsusiyyətləri araşdırılmış və işlənmə məqamı izah olunmuşdur.
Tədqiqata cəlb edilmiş ifadələr tarixi planda işıqlandırıldığı üçün həmin ifadələrin yaranma şəraiti, bu ifadələri meydana çıxaran situasiya, hadisə və rəvayətlər barədə də qısa bilgi verilmişdir.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available