Səlahəddin Əyyubi

Kitab haqqında qısa məlumat

Gənc yaşlarından Qüdsü xaçlılardan azad etmək barədə düşünən Səlahəddin bu arzusunu  49 yaşında gerçəkləşdirdi. Beləcə, hələ sağlığında əfsanəvi şəxsiyyətə çevrildi. Təkcə müsəlmanlar yox, hətta xristianlar da Səlahəddinin ağlına, cəsarətinə və mərdliyinə heyranlıqlarını gizlətmirdilər. Təsadüfi deyilki, məşhur ingilis yazıçısı Valter Skottonu «Şərq tarixinin ən güclü şəxsiyyəti» adlandırmışdı.

Adı tarixə «Qüdsün xilaskarı» kimi düşən Səlahəddin barədə yazılan ən yaxşı bioqrafik əsərlərdən biri olan bu kitab öz sadə, səlis dili ilə oxucunu özünə cəlb edir. Kitabın müəllifi əslən Bakı yəhudisi Pyotr Lyukimson Səlahəddinin sərkərdə və dövlət xadimi kimi parlaq obrazını yaratmağa nail olub.

Qiymət - 4 Azn
Umico ilə sifariş et